Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.10.2015 klo 17:00 - 19:20 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  74 Pöytäkirjantarkastajat
  75 Teknisen lautakunnan vuoden 2016 talousarvioesitys
  76 Talouden toteutuminen tammi-elokuu 2015
  77 Äänekosken uimahallin peruskorjauksen rakennusurakoitsijan valinta
  78 Äänekosken uimahallin peruskorjauksen ilmanvaihtourakoitsijan valinta
  79 Äänekosken uimahallin peruskorjauksen automaatiourakoitsijan valinta
  80 Äänekosken uimahallin peruskorjauksen vedenkäsittelyurakoitsijan valinta
  81 Äänekosken uimahallin peruskorjauksen putkiurakoitsijan valinta
  82 Rotkolantien katusuunnitelmaehdotus
  83 Oikaisupyyntö teknisen lautakunnan päätökseen koskien Snellmaninkadun pysäköintikieltoa (3.6.2015 § 54)
  84 Äänekosken kaupungin ylläpitämien aluekeräys- ja kierrätyspisteiden lakkauttaminen 1.1.2016 alkaen
  85 Rakennuttajapäällikön päätökset
  86 Ilmoitusasiat
  87 Äänekosken uimahallin peruskorjauksen sähköurakoitsijan valinta
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kovanen Ilkka puheenjohtaja
  Ilves Mauri varapuheenjohtaja
  Isoviita Martti jäsen
  Kumpulainen Kari jäsen
  Poikonen Raimo jäsen
  Pönkänen Erkki varajäsen
  Kiiskinen Kari kaup.hallituksen puheenjohtaja
  Piilonen Pentti kaupunginhallituksen edustaja
  Rautjärvi Tommi rakennuttajapäällikkö
  Karppinen Jukka katupäällikkö
  Penttinen Hannu  varajäsen
  Lehtonen Tuula  varajäsen
  Eklund Raimo  jätehuollon esimies
  Ilottu Minna  jäteneuvoja


©